Skip to content

סז"א – חוכמת החיים

כשאדם נאלץ להסתיר סוד, סובלת נשמתו; כשהוא מגלה אותו, סובל גופו. זה טבע הדברים. בכל ידע טמון מאבק.

רבים מאמינים שכבר יודעים את הכל. לעיתים רחוקות מישהו יכול להודות שהוא עושה טעויות באשמתו.

הינה משל עתיק. שלושה אנשים הגיעו לשוק. אחד הביא יופי בשק, השני הביא בריאות, והשלישי חוכמה. עד סוף היום, מי שהביא יופי מכר הכל, הרי כולם רוצים להיות יותר יפים מאשר עכשיו. גם זה שהביא בריאות מכר הכל, מכיוון שכל אדם סבור שהוא לא מספיק בריא. וזה שהביא חוכמה לא מכר מאומה, כי אפילו השוטה האחרון מחשיב את עצמו מספיק חכם; איש אינו מוכן להודות בחוסר שכל.

החוכמה האמיתית אינה בגאווה, אלא בצניעות וכנות. היא לא בולטת, כמו יופי או יהירות הרועשים, מכיוון שחוכמה כרוכה בחיפוש אחר אמת, מהות, עומק ולא הברקה חיצונית. לפי תורת סירסאנאטי זאנוזאני אקילי (סז"א), חוכמה היא ביחס הפוך ליהירות: ככל שיש לאדם פחות יהירות, כך יש לו יותר שכל.

לעתים קרובות אנו שופטים על הנעשה סביבנו באופן שטחי מדי, איננו מסוגלים נכון להעריך את המצב. דברים רבים נראים לנו ברורים מדי, מובנים מאליו. "אני כבר יודע את זה", חושב האדם, מבלי להבין שהידע צריך להיות מבוסס על ניסיון וחוכמה עמוקים, יש לאמת אותו על ידי חמשת החושים, השכל הישר והזמן. ועבור אנשים מודרניים רבים, קצב החיים המוטל עליהם אינו מאפשר אפילו להכיר כראוי את עצמם. בתורת סירסאנאטי נאמר: "דע את עצמך – אז תדע את העולם!"

להלן משל סיני עתיק.

הסייס הראשי של קיסר סין הזדקן וביקש להתפטר. הקיסר לא רצה לאבד עובד נפלא ואמר שהוא ישחרר אותו רק אם הסייס ימצא לעצמו מחליף ראוי. הזקן יעץ לפנות לחברו. החבר של הסייס הובא לארמון. הקיסר החליט לבדוק עד כמה הסייס החדש מוכשר, והורה לו לבחור את הסוס הטוב ביותר בממלכה הסינית. המועמד, ללא היסוס, הורה להביא סוסה שחורה בת חמש שגדל אצל איכר מסוים בכפר שצוין על ידו. כשהסוס הובא, התברר שזה לא סוסה אלא סוס, והוא אינה שחור אלא חום. גם גילו לא תאם למפורט.

הקיסר כעס: "על מי המלצת לי?! הוא לא מבין בדברים בסיסיים!" אז הסייס הזקן שאל את הקיסר: "תגיד לי רק, אדוני, האם הסוס טוב?" "אה כן, הסוס מעולה! הכי טוב מכל אלה שהיו לי בחיים!", אמר הקיסר. "אה, לאיזו רמת מיומנות הגיע חברי, אם מבחינתו שום דבר לא משנה חוץ מהמהות!" – אמר הזקן המהורהר.

לפעמים משהו בחיים נראה לנו לא נכון, סותר. אז אנו זקוקים לתורה נכונה ולמורה בעל הכישור לראות דברים כפי שהם באמת, ולא כפי שהם נראים