Skip to content

טיפול ביוגה והצלחתו

כולם רוצים להיות בריאים ומאושרים. אך לכל אדם סביר, ברור שאי אפשר לשקם את הבריאות רק באמצעות ביצוע של סט תרגילי היוגה הטובים ביותר. הם לא יועילו כצפוי, מבלי שהאדם יאמן את רוחו.