Skip to content

תולדות איורוודה

פירושה המילולי של המילה "איורוודה" זה "מדע החיים". זוהי מערכת הריפוי ההרמונית ביותר, אשר שורשיה מובילים לזמנים העתיקים ביותר. איורוודה גאה בהיסטוריה הארוכה שלה. היא נוסדה בתקופה הוודית – לפני יותר מחמשת אלפים שנה.