Skip to content

סז"א – חוכמת החיים

כשאדם נאלץ להסתיר סוד, סובלת נשמתו; כשהוא מגלה אותו, סובל גופו. זה טבע הדברים. בכל ידע טמון מאבק. רבים מאמינים שכבר יודעים את הכל. לעיתים רחוקות מישהו יכול להודות שהוא עושה טעויות באשמתו.
להמשך קריאה

סז"א כאומנות ריפוי

תורת סירסאנאטי זאנוזאני אקילי (סז"א) כוללת פרק על ריפוי ושמירת בריאות. הוא עוסק בכמה נושאים: יחסים בין אנשים, כללי יצירת משפחה, כללי התעברות במטרה לקבל צאצאים בריאים, חינוך ילדים, סדר יום, תזונה נכונה (בהתאם לגיל, מין, עונה, שעה, מקום מגורים),
להמשך קריאה

אימון של גוף ונפש

אני תקווה שכולם מבינים כי אדם זקוק לבריאות כדי לעשות דברים גדולים. יש לדאוג לבריאות ללא הרף באמצעות אימון נכון של הגוף והנפש.
להמשך קריאה

תולדות תורת סירסאנאטי זאנוזאני אקילי (סז"א)

בשפות טורקיות והודיות, פירוש המילה Sirsanaty הינו "ידע סודי". לשמות של תורות רבות ישנם שורשים קרובים, אולם ביחס לתפיסת עולמו של סירסאנאטי, "סודי" פירושו לא מוסתר או מוסתר,
להמשך קריאה