Skip to content

בחירת דיאטה

איורוודה ממליצה בתוקף לבחור תזונה באופן פרטני למטרות ריפוי הגוף, הנפש והרוח. התזונה הנכונה מסייעת לריפוי מחלות ומשפרת בריאות, ואילו תזונה לא נכונה עלולה להיות לאחד הגורמים העיקריים למחלות.
להמשך קריאה

אורח חיים בריא

איורוודה מבחינה בין שני היבטים עיקריים בחיי אדם (איו): תזונה נכונה (אהארה) ופעילות חיונית (ויהארה). הכרת עקרונות ויהארה עוזרת להבין איזה אורח חיים יכול לנהל האדם כדי לשמור על בריאותו ברמה הראויה ולחיות חיים מאושרים.
להמשך קריאה

סיבות למחלות

הבנה איורוודית של מהות מחלה שונה מאוד מהמושגים בעניין היווצרות המחלות שרווחים ברפואה הקונבנציונאלית המודרנית. הינה דוגמה אחת. למרות שאיורוודה מכירה בכך שחיידקים
להמשך קריאה

תולדות איורוודה

פירושה המילולי של המילה "איורוודה" הינו "מדע החיים". זוהי מערכת הריפוי ההרמונית ביותר, שורשיה מובילים לזמנים העתיקים ביותר. איורוודה גאה בהיסטוריה הארוכה שלה. היא נוסדה בתקופה הוודית - לפני יותר מחמשת אלפים שנה.
להמשך קריאה